(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

 

ปริญญาบัณฑิต

ไปหน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ >

 

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ปลูกฝังหลักพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก การปฏิบัติทางคลินิก ความเป็นผู้นำและทักษะชีวิตอย่างบูรณาการและสมดุลให้กับนักศึกษา


 

หลักสูตร

ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาแพทย์ที่มีภาวะผู้นำเป็นที่ประจักษ์ชัดในหลักสูตรโรงเรียนทางการแพทย์อันหลากหลายของเรา

เราส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตในทุกขั้นตอน และได้รับแรงบันดาลใจจาก นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์ของเรา

นักศึกษาแพทย์จะได้รับโอกาสในการวิจัยขั้นพื้นฐานและทางคลินิกเฉพาะทางทั้งในโรงพยาบาลชุมชนหรือโครงการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ในปีที่ 1, 3 และ 6


 

 

การสมัครเข้าเรียน

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

  • โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท)

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กลับไปหน้า "หลักสูตร"

X