(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

MDCU

11 มี.ค. 2018

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 256 4751 และ 02 256 4278

26b03a5b51fd133dfb2320f7fbb897eb

X